Tarieven Insolved

Tarieven Insolved

Wij spreken vooraf een vast tarief met onze opdrachtgevers af. Dat is een fixed fee. All-in, inclusief bijvoorbeeld de begeleiding naar een mogelijke zitting bij de rechtbank door een advocaat. U weet dus direct waar u aan toe bent.

Wij hanteren een vast tarief voor iedere fase. Daarvan kan echter soms worden afgeweken. Bijvoorbeeld indien een werkgever of gemeente wenst dat voor meerdere werknemers of schuldenaren een regeling wordt getroffen.

In het navolgende leest u meer informatie over de prijsstelling.

Prijsstelling

Intakefase

Tijdens een intakegesprek wordt een voorlopige beoordeling van de positie van de schuldenaar gemaakt. Dit gesprek is kosteloos. Naar aanleiding van dit gesprek wordt beoordeeld of gebruik zal worden gemaakt van Insolved of dat eerst naar een andere hulpverlener wordt verwezen.

Inventarisatiefase

Wij spreken voorafgaand aan het traject de prijs met u af.

Uit de praktijk blijkt dat dit voor de inventarisatiefase maximaal € 1.400,00 exclusief 21% BTW zal zijn.

De schuldenaar verzamelt (bij voorkeur samen met de werkgever of een andere adviseur) alle gegevens die relevant zijn voor het berekenen en opstellen van het akkoord en verwerkt deze in de internettool. Insolved controleert voor zover mogelijk of alle informatie volledig en voldoende gedocumenteerd is.

Insolved brengt een advies uit, waarna in overleg wordt besloten of wordt overgegaan tot de uitvoeringsfase.


Uitvoeringsfase

Wij spreken voorafgaand aan het traject de prijs met u af.

Uit de praktijk blijkt dat dit voor de uitvoeringsfase maximaal € 1.600,00 exclusief 21% BTW zal zijn.

In deze fase controleren de schuldeisers de gegevens. ECHT advocatuur doet vervolgens een voorstel met onderbouwing aan de schuldeisers.
ECHT advocatuur stelt eventueel de processtukken op die vereist zijn voor het indienen van de nodige verzoeken bij de rechtbank en een advocaat van ECHT advocatuur woont een eventuele zitting bij.

De kosten van Insolved zijn inclusief de kosten voor het inschakelen van ECHT advocatuur.

Aanvullende kosten

Er zijn geen aanvullende kosten voor het bovenbeschreven traject. De hiervoor genoemde tarieven zijn all-in. 

Indien de rechtbank besluit het verzochte akkoord af te wijzen en/of het verzoek om toelating tot de WSNP af te wijzen kan hoger beroep worden aangetekend. De kosten van dit hoger beroep vallen niet onder bovengenoemd tarief.

Aanvullende ondersteuning of budgetbeheer

Insolved adviseert werkgevers en andere hulpverleners uitdrukkelijk de onlineformulieren met de schuldenaar in te vullen zodat de informatie zo correct en volledig mogelijk tot stand komt. Mocht het nodig zijn, dan kan Insolved er voor zorgen dat iemand de onlineformulieren met de schuldenaar invult. Het tarief voor deze dienst is € 50,00 per uur te vermeerderen met 21% BTW en reiskosten.

Soms kan het verstandig zijn om de schuldenaar te laten begeleiden door een budgetbeheerder. Dit doet Insolved niet en we adviseren bijvoorbeeld werkgevers ook deze rol niet zelf op zich te nemen, omdat het bepaalde risico's met zich meebrengt. Indien nodig heeft Insolved relevante informatie met betrekking tot het inschakelen van budgetbeheer.