De werkwijze

De werkwijze

Snel en effectief, dat is Insolved. In twee tot vier maanden wordt een oplossing voor de problematiek gevonden.

Door de werkwijze leent Insolved zich voornamelijk voor schuldenaren die iemand in hun omgeving hebben om hen te helpen bij het oplossen van schulden. Financieel maar ook emotioneel. Als u er echt alleen voorstaat, schaamt u zich dan niet. U bent niet de enige. Praat erover. Gemeenten hebben vaak diensten om u te helpen bij het oplossen van de schulden.

Zo ziet ons traject er uit

Ons traject naar de oplossing is volledig online. In het navolgende worden de stappen in grote lijnen uiteengezet. Op de details wordt niet ingegaan. Die bespreken we graag persoonlijk met de betrokkenen.

Orientatie en intake

Een medewerker van Insolved zal met de schuldenaar en een adviseur/hulpverlener van de schuldenaar een gesprek voeren. Tijdens dat gesprek zal een voorlopige beoordeling van de situatie van de schuldenaar worden gemaakt. Op basis van die beoordeling kan worden bepaald of het aannemelijk is dat de schuldenaar geschikt is om deel te nemen aan het traject van Insolved. Vervolgens is het aan de schuldenaar en de adviseur/hulpverlener om te bepalen of het traject wordt ingezet.

Dit gesprek is kosteloos en duurt maximaal twee uur.

Inventarisatie

De schuldenaar stelt zijn/haar eigen dossier samen door de benodigde informatie via onze digitale portal te verstrekken en uploaden. Wij adviseren de schuldenaar zich daarbij te laten ondersteunen door bijvoorbeeld de werkgever of een hulpverlener. In deze fase kunnen oorzaken van de schuldenproblematiek aan het licht komen en kan inzicht verkregen worden in de (extra) stappen die nodig zijn om het traject succesvol af te ronden.

Dit neemt circa twee dagen in beslag.

Verificatie en advies

Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden, wordt binnen een week definitief advies uitgebracht aan de schuldenaar en zijn hulpverleners, waaronder bijvoorbeeld de werkgever. Indien voldoende vertrouwen in een goede afloop bestaat, kan het traject worden voortgezet en zal een voorstel aan de schuldeisers gedaan worden.

Het voorstel

Voordat de schuldeisers een voorstel wordt gedaan, vraagt ECHT Advocatuur de schuldeisers de vordering te controleren.

Vervolgens doet ECHT advocatuur een eenmalig voorstel aan de schuldeisers om een buitengerechtelijke akkoord te bereiken. Het voorstel is zodanig samengesteld dat er voor de schuldeisers in principe geen reden is om het voorstel af te wijzen.

Binnen twee maanden na het indienen van de inventarisatie, zal duidelijkheid bestaan over de vraag of het voorstel is geaccepteerd door de schuldeisers.

Verzoek bij de rechter, indien nodig

Hoewel het voorstel aan alle wettelijke eisen zal voldoen en er voor de schuldeisers geen reden is om het af te wijzen, zal het desondanks niet altijd door alle schuldeisers worden geaccepteerd. ECHT advocatuur stelt in dat geval een verzoek aan de rechter op om het akkoord bij de schuldeisers af te dwingen. Eveneens wordt een verzoek tot toelating van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) voor de schuldenaar opgesteld.

Veelal legt de rechter het akkoord vast in een dwangakkoord. Er kunnen echter ook omstandigheden zijn waardoor de rechter meent dat het akkoord niet geaccepteerd hoeft te worden door (een van) de schuldeisers. In dat geval zal de schuldenaar in principe wel tot de WSNP toegelaten worden.


Binnen drie maanden na aanvang van het traject, moeten die stukken worden ingediend.

Akkoord / afronding dossier

Na het tot stand komen van het akkoord keert ECHT advocatuur het overeengekomen bedrag binnen de juiste termijn uit aan de schuldeisers, waarmee het dossier wordt gesloten door Insolved en ECHT advocatuur.

Indien het akkoord niet bestaat uit het betalen van een bedrag ineens aan de schuldeisers, zal Insolved het dossier overdragen aan de schuldenaar en de hulpverleners om nakoming van het akkoord te bewaken.

Tenzij de rechtbank meer tijd nodig heeft voor de zitting en/of de uitspraak, zal het traject binnen vier maanden zijn afgerond.