Niet tevreden?

Niet tevreden?

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar de medewerkers van Insolved zijn mensen en dus maken we soms fouten. Als iemand schade lijdt door een fout, zijn we daarvoor verzekerd. Dus als we een fout maken, neem dan contact met uw contactpersoon op of stuur een mail naar info@insolved.nl. Na ontvangst van de klacht hanteren wij navolgende klachtenprocedure.Na ontvangst van de klacht zal de klacht intern door de klachtenfunctionaris beoordeeld worden. De klachtenfunctionaris zal binnen een week contact met u opnemen om uw klacht samen te bespreken. Misschien komen we er samen in goed onderling overleg uit. Waar nodig zal de klachtenfunctionaris voorafgaande aan het gesprek eerst schriftelijk reageren op uw klacht.