Onze afspraken met u

Onze afspraken met u

Wij willen transparante afspraken met u maken. Daarom hebben wij de regels die wij hanteren bij onze dienstverlening voor u op een rijtje gezet.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Insolved. Voorts treft u de privacyvoorwaarden aan die wij hanteren. Tot slot vindt u hier de klachtenregeling voor het geval u van mening bent dat wij u niet correct hebben bijgestaan.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@insolved.nl