In het nieuws

De faillissementsaanvraag als middel om snel in de schuldsanering te komen

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

De schuldenproblematiek in Nederland is heel groot. En door de coronacrisis neemt die problematiek alleen maar toe. Voor bedrijven en particulieren (al dan niet met een eenmanszaak, als zzp'er of een vennootschap onder firma).

Voor bedrijven heeft de wetgever dit jaar de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in het leven geroepen. Een wet dit het mogelijk moet maken om een akkoord met de schuldeisers af te dwingen, waardoor een faillissement voorkomen kan worden. Daarmee krijgt de onderneming een tweede kans.

Voor particulieren is meer dan 20 jaar geleden de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP) in het leven geroepen. Die wet geeft particulieren een tweede kans. Daartoe moeten ze drie jaar hebben geleefd van een minimum en in die periode zoveel mogelijk hebben gespaard voor hun schuldeisers. Deze regeling functioneert - zo blijkt uit alle onderzoeken - goed. Wat echter minder goed functioneert is het minnelijk traject dat vooraf gaat aan de toelating tot de WSNP. Voordat een particulier (al dan niet zzp'er) wordt toegelaten tot de WSNP moet worden geprobeerd om een regeling te treffen met de schuldeisers. Dit wordt het minnelijk traject genoemd. Zonder op de oorzaak in te gaan, moet worden vastgesteld dat het daarbij fout gaat. Soms zitten mensen vele jaren in deze fase, voordat ze naar de WSNP gaan. De Ombudsman heeft inmiddels meerdere malen hierover gerapporteerd en de wetgever gevraagd in te grijpen.

INSOLVED heeft een traject ontwikkeld om het minnelijk traject wel snel te doorlopen. Als er financiële mogelijkheden zijn om een akkoord met schuldeisers tot stand te brengen is dit een mooie oplossing. Maar wat als er geen financiële middelen voor een akkoord zijn? Wat is dan de snelste weg tot het oplossen van de schulden of het doorlopen van het minnelijk traject?

Denk dan eens aan de faillissementsaanvraag. Een schuldeiser die een particulier een warm hart toedraagt en hem wil helpen om uit de financiële problemen te komen, kan het faillissement aanvragen. Vervolgens zal de rechtbank aan de particulier de vraag voorleggen of hij gebruik wil maken van de WSNP. De rechtbank zal niet controleren of het minnelijk traject is bewandeld. Dat is namelijk geen voorwaarde voor toelating als het faillissement door een schuldeiser is aangevraagd.

Er zijn wel andere voorwaarden waar aan moet worden voldaan. En er zijn ook nadelen. Denk daar niet te licht over. Het advies is dan ook om goed voorbereid te zijn. Verder zal de schuldeiser die het faillissement aanvraagt dit via een advocaat moeten doen. Dit brengt enige kosten met zich mee. Maar deze hobbels zijn niets vergeleken bij de hobbels die het minnelijk traject met zich mee kunnen brengen.